HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

DỊCH VỤ

Tìm hiểu cấu trúc Raid 1


Chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay ở cứng Raid1, Raid 10 nhanh nhất tại Việt Nam. Giá cả cạnh tranh, bạn có thể xem tiến trình phục hồi dữ liệu máy chủ-server Raid 1, Raid 10 tại Công ty Võ Nguyễn để chắc chắn rằng dữ liệu của mình đã bảo mật hoàn toàn. Cơ chế Raid1 rất khó hư. Khách hàng muốn dữ liệu an toàn thì có thể cân nhắc sử dụng. Nhược điểm truy xuất dữ liệu chậm.

Raid 1

Vậy Raid 1 là gì ?

RAID 1 là cấu hình RAID đơn giản đòi hỏi chỉ hai đĩa kích thước bằng nhau. Khi dữ liệu được ghi vào một mảng RAID1, nó được ghi vào một đĩa và đồng thời sao chép hoặc "nhân đôi" để một đĩa dự phòng. Nếu một ổ cứng của một mảng RAID1 không thành công, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng đĩa dự phòng. 

RAID 1 mảng được xây dựng để bảo mật. Thay vì ghi dữ liệu vào đĩa 1, RAID 1 mảng ghi các dữ liệu cùng với hai đĩa. Sau đây là một ví dụ đơn giản minh họa cách RAID 1 công trình. 

Nói rằng chúng tôi có một tập tin văn bản mà bao gồm bốn kí tự "ABCD" và một mảng RAID 0 của hai đĩa (chiều rộng sọc hai) với kích thước sọc / block của bốn bit.

Dưới đây là một chuỗi phân tích dữ liệu của tập tin văn bản :

thay ổ cứng raid 1

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta lưu lại file: 

Khối đầu tiên của bốn bit (nửa đầu bằng chữ A) được ghi vào đĩa 1 và khối thứ hai của bốn bit (nửa thứ hai của chữ A) được ghi vào đĩa 2. Mô hình này sẽ lặp lại cho đến khi tất cả các bit được viết.

thay o cung raid 1

Như bạn có thể thấy, một hệ thống RAID1 là rất đơn giản. Phục hồi dữ liệu từ một hệ thống RAID 1 đơn giản là chính xác giống như khôi phục dữ liệu từ một ổ đĩa đơn đuy nhất.
Như vậy, cứu dữ liệu Raid 1 tương đối dễ ràng so với các cấu trúc mảng Raid Array còn lại.