HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

Máy cứu dữ liệu PC3000 SAS

Các nguyên tắc chính của chức năng PC-3000 SAS 

Ổ đĩa cứng (HDD) bao gồm ba phần chính: Lắp ráp ổ cứng, bảng mạch in và phần mềm bên trong. Nếu một trong những bộ phận này bị hỏng, ổ cứng không hoạt động. Hệ thống PC-3000 SAS 3 Gbit / s cho phép bạn chẩn đoán sâu các ổ cứng, xác định nguyên nhân lỗi và khắc phục các mô-đun HDD bị hỏng nếu cần để có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng.

Các giải pháp, chẩn đoán và sửa chữa các ổ đĩa cứng SAS / SCSI PC-3000 SAS  theo đặc điểm kỹ thuật của ổ cứng SAS / SCSI ở chế độ tiêu chuẩn (người dùng) và công nghệ (nhà máy). Phần mềm PC-3000 SAS 6 Gbit / s bao gồm một tiện ích Universal nhằm mục đích thử nghiệm chung cho các ổ cứng SAS / SCSI / SATA và các tiện ích chuyên dụng để hoạt động với ổ cứng SAS / SCSI ở chế độ công nghệ.

Để thực hiện chẩn đoán ban đầu, tiện ích phổ quát PC-3000 được ra mắt. Nó chẩn đoán ổ cứng ở chế độ người dùng. Nếu có bất kỳ trục trặc về ổ cứng, tiện ích công nghệ dành riêng cho nhà cung cấp (dành cho nhà cung cấp ổ cứng cụ thể) được sử dụng để sửa chữa ổ đĩa và truy cập dữ liệu người dùng ở chế độ công nghệ.

Tất cả các kết quả có thể được lưu vào một tập tin hoặc cơ sở dữ liệu. Tất cả các hành động được ghi lại. Việc kiểm tra đọc, ghi và xác minh được thực hiện bằng kiểm tra hiệu năng của ổ cứng kết hợp với biểu đồ hiệu suất.

Công cụ duy nhất dùng để phục hồi dữ liệu máy chủ (server), Nas, San chuẩn SCSI & SAS