HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

Biểu phí hàng năm, thẻ Visa Vietcombank là gì và lợi ích khi làm thẻ Visa Vietcombank

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ Visa. Với tư cách là ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam, Vietcombank cũng đang cung cấp thẻ Visa với nhiều ưu đãi. Do vậy, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thẻ Visa Vietcombank là gì và những lợi ích khi làm thẻ Visa Vietcombank. Xem qua biểu phí mới nhất bạn có thể cân nhắc có nên làm thẻ Visa Vietcombank không nhé.

Biểu phí sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank Visa

Khi sử dụng thẻ Vietcombank Visa thì khách hàng sẽ cần chi trả các khoản phí sau đây.

Thứ nhất là phí thường niên để duy trì thẻ. Mức phí này thông thường khoảng 100 ngàn đồng một năm.

Thêm nữa bạn cần trả các khoản phí khác như phí vượt hạn mức, phí chậm thanh toán, phí rút tiền, phí cấp lại PIN. Các khoản phí này bạn sẽ được nhân viên thông báo chi tiết khi mở thẻ.

Biểu phí áp dụng mới nhất 2022 dành cho thẻ Vietcombank 

STT Dịch vụ Mức phí
I THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA  
1 Phí phát hành thẻ lần đầu  
1.1 Thẻ Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) 45.454 VNĐ/thẻ
1.2 Thẻ Vietcombank - AEON Miễn phí
1.3 Thẻ Vietcombank - Coopmart Miễn phí
1.4 Thẻ liên kết sinh viên Miễn phí
2 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Không áp dụng cho các sản phẩm thẻ đồng thương hiệu; Chưa bao gồm phí phát hành lại thẻ; Chỉ áp dụng tại địa bàn HN, HCM) 45.454 VNĐ/thẻ
3 Phí phát hành lại/thay thế thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ)  
3.1 Thẻ Vietcombank Connect 24 (thẻ chính, thẻ phụ) 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.2 Thẻ Vietcombank - AEON 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.3 Thẻ Vietcombank - Coopmart 45.454 VNĐ/lần/thẻ
3.4 Thẻ liên kết sinh viên Miễn phí
4 Phí cấp lại PIN 9.090 VNĐ/lần/thẻ
5 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ  
5.1 Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ/giao dịch
5.2 Giao dịch giá trị lớn hơn 2.000.000 VNĐ và dưới 10.000.000 VNĐ 7.000 VNĐ/giao dịch
5.3 Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02% giá trị giao dịch
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
6 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB  
6.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ/giao dịch
6.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
7 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB  
7.1 Rút tiền mặt  
7.1.1 Mức phí áp dụng từ ngày 15/11/2019 – 31/12/2020 2.500 VNĐ/giao dịch
7.1.2 Mức phí áp dụng ngoài giai đoạn 15/11/2019 – 31/12/2020 3.000 VNĐ/giao dịch
7.2 Vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
7.3 In sao kê/In chứng từ vấn tin tài khoản 500 VNĐ/giao dịch
7.4 Chuyển khoản 5.000 VNĐ/giao dịch
8 Phí đòi bồi hoàn 45.454 VNĐ/giao dịch
9 Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch  
9.1 Tại ĐVCNT của VCB 9.090 VNĐ/hóa đơn
9.2 Tại ĐVCNT không thuộc VCB 45.454 VNĐ/hóa đơn
II THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ
1 Phí phát hành thẻ  
1.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum  
1.1.1 Thẻ chính Miễn phí
1.1.2 Thẻ phụ Miễn phí
1.2 Thẻ Vietcombank Connect24 VISA  
1.2.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ/thẻ
1.2.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ/thẻ
1.3 Thẻ Vietcombank Mastercard  
1.3.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ/thẻ
1.3.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ/thẻ
1.4 Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express  
1.4.1 Thẻ chính Miễn phí
1.4.2 Thẻ phụ Miễn phí
1.5 Thẻ Vietcombank UnionPay  
1.5.1 Thẻ chính 45.454 VNĐ/thẻ
1.5.2 Thẻ phụ 45.454 VNĐ/thẻ
1.6 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA
(không có thẻ phụ)
Miễn phí
1.7 Thẻ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA
(không có thẻ phụ)
Miễn phí
2 Phí duy trì tài khoản thẻ  
2.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum

27.272 VNĐ/thẻ chính/tháng

Miễn phí thẻ phụ

2.2 Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA

4.545 VNĐ/thẻ/tháng

Miễn phí trong 01 năm đầu tiên kể từ thời điểm phát hành thẻ lần đầu

2.3 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/
Cashback Plus American Express/ UnionPay)
4.545 VNĐ/thẻ/tháng
2.4 Thẻ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA

4.545 VNĐ/thẻ/tháng

Miễn phí trong 2 năm đầu tiên kể từ thời điểm phát hành thẻ lần đầu

3 Phí dịch vụ phát hành nhanh (Không áp dụng cho các
sản phẩm thẻ đồng thương hiệu; Chưa bao gồm phí phát hành/phát hành lại thẻ; Chỉ áp dụng tại địa bàn HN, HCM)
45.454 VNĐ/thẻ
4 Phí phát hành lại/thay thế thẻ (theo yêu cầu của chủ thẻ)  
4.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA Miễn phí
4.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/
Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA)
45.454 VNĐ/thẻ
5 Phí cấp lại PIN  
5.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum/
Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA
Miễn phí
5.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon
Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA)
9.090 VNĐ/lần/thẻ
6 Phí thông báo thẻ mất cắp, thất lạc  
6.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum Miễn phí
6.2 Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express 45.454 VNĐ/thẻ/lần
6.3 Thẻ Vietcombank Connect 24 VISA/ Mastercard/
UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA
181.818 VNĐ/thẻ/lần
7 Phí chuyển tiền liên ngân hàng qua thẻ  
7.1 Giao dịch giá trị từ 2.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ/giao dịch
7.2 Giao dịch giá trị lớn hơn 2.000.000 VNĐ và dưới 10.000.000 VNĐ 7.000 VNĐ/giao dịch
7.3 Giao dịch giá trị từ 10.000.000 VNĐ trở lên 0,02% giá trị giao dịch
(tối thiểu 10.000 VNĐ)
8 Phí giao dịch tại ATM trong hệ thống VCB  
8.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum  
8.1.1 Rút tiền mặt Miễn phí
8.1.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
8.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA)  
8.2.1 Rút tiền mặt 1.000 VNĐ/giao dịch
8.2.2 Chuyển khoản 3.000 VNĐ/giao dịch
9 Phí giao dịch tại ATM ngoài hệ thống VCB  
9.1 RTM trong lãnh thổ Việt Nam 9.090 VNĐ/giao dịch
9.2 RTM ngoài lãnh thổ Việt Nam 3,64% số tiền giao dịch
9.3 Vấn tin tài khoản 9.090 VNĐ/giao dịch (chỉ áp dụng cho thẻ UnionPay)
10 Phí chuyển đổi ngoại tệ 2,27% giá trị giao dịch
11 Phí đòi bồi hoàn  
11.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum Miễn phí
11.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon
Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA)
72.727 VNĐ/giao dịch
12 Phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch  
12.1 Thẻ Vietcombank VISA Platinum  
12.1.1 Tại ĐVCNT của VCB Miễn phí
12.1.2 Tại ĐVCNT không thuộc VCB Miễn phí
12.2 Các thẻ GNQT khác (Connect 24 VISA/ Mastercard/ Cashback Plus American Express/ UnionPay/ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank VISA/ Vietcombank Đại học quốc gia HCM VISA)  
12.2.1 Tại ĐVCNT của VCB 18.181 VNĐ/hóa đơn
12.2.2 Tại ĐVCNT không thuộc VCB 72.727 VNĐ/hóa đơn
13 Phí rút tiền mặt tại quầy ngoài hệ thống VCB 3,64% số tiền giao dịch
III THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ
1 Phí thường niên (*)  
1.1 Thẻ Vietcombank VISA Signature 3.000.000 VNĐ/thẻ/năm (Miễn phí cho khách hàng Priority của VCB)1
1.2 Thẻ Vietcombank VISA Platinum (VISA Platinum)/ Vietcombank Cashplus Platinum American Express (Amex Cashplus)/ Vietcombank Mastercard World
(Mastercard World)
 
1.2.1 Thẻ chính 800.000 VNĐ/thẻ/năm
1.2.2 Thẻ phụ 500.000 VNĐ/thẻ/năm
1.3 Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express (Amex Platinum)  
1.3.1 Thẻ chính (không mua thẻ GFC) 800.000 VNĐ/thẻ/năm
1.3.2 Thẻ phụ (không mua thẻ GFC) 500.000 VNĐ/thẻ/năm
1.3.3 Thẻ chính (mua thẻ GFC) 1.300.000 VNĐ/thẻ/năm
1.3.4 Thẻ phụ (mua thẻ GFC) 1.000.000 VNĐ/thẻ/năm
1.4 Thẻ Vietcombank VISA, Mastercard, JCB, UnionPay  
1.4.1 Hạng vàng  
a Thẻ chính 200.000 VNĐ/thẻ/năm
b Thẻ phụ 100.000 VNĐ/thẻ/năm
1.4.2 Hạng chuẩn  
a Thẻ chính 100.000 VNĐ/thẻ/năm
 

Xem thêm: Biểu phí hàng năm thẻ ACB debit & cách mở thẻ ACB online mới cập nhật!

Những điều cần biết về thẻ thanh toán Visa

Trước khi đi vào chi tiết thẻ Visa Vietcombank là gì thì chúng ta nên tìm hiểu về thẻ thanh toán Visa là gì và nó có những loại nào, lợi ích là gì.

Thẻ Visa là thẻ gì?

Thẻ Visa hay còn gọi là Visa Card là một thẻ thanh toán toàn cầu được công ty Visa Inc của Mỹ phát hành. Thẻ Visa có thể sử dụng để rút tiền, thanh toán khi mua hàng trực tuyến tại các nơi chấp nhận sử dụng thẻ Visa. Hiện tại thẻ Visa đã có mặt trên 190 quốc gia trên toàn thế giới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt cho những người thường xuyên công tác nước ngoài.

Thẻ Visa là thẻ gì?

Có bao nhiêu loại thẻ Visa?

Hiện tại thẻ Visa được chia làm 3 loại chính là Thẻ Visa Debit, thẻ Visa Credit và thẻ Visa Prepaid. Cụ thể về từng loại thẻ như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu ở mục tiếp theo.

Thẻ Visa Debit

Thẻ Visa Debit hay mọi người còn biết đến là là thẻ ghi nợ quốc tế hay thẻ thanh toán quốc tế Visa. Đây là loại thẻ được liên kết trực tiếp với tài khoản thanh toán của bạn. Bạn sử dụng sẵn nguồn tiền từ tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng. Tiền sử dụng là số tiền bạn có trong tài khoản ngân hàng.

Thẻ Visa Debit

Bạn có thể dùng thẻ Visa Debit để thực hiện các chức năng như: rút tiền, thanh toán khi mua sắm, chuyển khoản... tùy theo nhu cầu sử dụng và số tiền mà bạn có trong tài khoản.

Với loại thẻ Visa Debit này một vài ngân hàng sẽ yêu cầu bạn duy trì một số tiền tối thiểu trong tài khoản. Cũng có một số ngân hàng không yêu cầu số tiền duy trì này.

Thẻ Visa Debit được chấp nhận tại các cây ATM có ký hiệu Visa ở trong và ngoài nước, các máy POS nhận thanh toán hoặc thanh toán online. Đặc biệt, với thẻ Visa Debit khoản tiền để trong tài khoản có thể sinh lời hàng tháng với lãi suất không kỳ hạn.

Thẻ Visa Credit

Thẻ Visa Credit hay còn được gọi là thẻ tín dụng quốc tế Visa. Đây là loại thẻ Visa mà ngân hàng sẽ cấp cho chủ thẻ một số tiền theo hạn mức đã được thỏa thuận trước giữa ngân hàng phát hành thẻ và khách hàng. Chủ thẻ được sử dụng số tiền này để thực hiện các giao dịch như: Thanh toán khi mua sắm, rút tiền mặt…

Thẻ Visa Credit

Đến thời hạn thanh toán, chủ thẻ phải trả lại số tiền đã sử dụng cho ngân hàng. Thông thường các ngân hàng sẽ miễn lãi cho chủ thẻ trong khoảng thời gian 45 - 60 ngày (tùy loại thẻ bạn mở). Nếu bạn thanh toán số tiền đã sử dụng trong khoảng thời gian này thì không phải chịu tiền lãi. Sau thời gian miễn lãi, nếu bạn không hoàn đủ số tiền đã dùng thì số tiền số tiền đó sẽ bắt đầu bị tính lãi.

Bởi vậy mà sử dụng tiền trong thẻ tín dụng tương tự như một khoản vay. Ngân hàng cho bạn vay để chi tiêu trước, sau đó bạn trả lại cho ngân hàng theo thời gian quy định. Cho nên thẻ tín dụng còn được gọi là thẻ "chi tiêu trước - trả tiền sau".

Đối với thẻ tín dụng Visa, lãi suất sẽ được áp dụng cho các trường hợp thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán hết số dư nợ kỳ trước. Ngoài lãi suất còn có thêm một số khoản phí như phí rút tiền mặt, phí chuyển đổi ngoại tệ...

Thẻ Visa Prepaid

Thẻ Visa Prepaid hay còn được gọi là thẻ trả trước Visa. Loại thẻ này có cách thức sử dụng gần giống với thẻ Visa Debit. Điểm khác biệt duy nhất giữa Visa Debit và thẻ trả trước Visa là thẻ Visa Prepaid không liên kết với tài khoản ngân hàng. Khách hàng có thể dùng thẻ trả trước để thanh toán khi mua sắm. Một số ngân hàng phát hành thẻ Visa Prepaid nhưng giới hạn hai tính năng chuyển khoản và rút tiền tại ATM.

Thẻ Visa Prepaid

Thẻ Visa trả trước có thể được phát hành dưới dạng vật lý hoặc thẻ ảo (thẻ phi vật lý). Thẻ Visa ảo chính là thẻ trả trước nhưng không có phôi thẻ. Hiện nay VPBank, Sacombank là những ngân hàng điển hình mở thẻ Visa ảo. Với loại thẻ Visa ảo này, chủ thẻ vẫn có thể giao dịch ngân hàng bình thường nhờ thẻ ngân hàng ảo trên điện thoại.

Tại sao nên sử dụng thẻ Visa để thanh toán?

Vậy tại sao các bạn lại nên sử dụng thẻ Visa để thanh toán thay vì sử dụng các thẻ tín dụng nội địa khác. Qua quá trình tổng hợp chúng tôi đã tìm hiểu được một số lý do chính như sau:

Tính thuận tiện cao

Trước hết, thẻ Visa cung cấp khả năng thanh toán cực kỳ thuận tiện, nhanh chóng. Bạn có thể thanh toán tại bất kỳ điểm thanh toán nào có hỗ trợ thanh toán bằng thẻ. Như vậy giúp khách hàng có thể giảm được lượng tiền mặt mang trên người. Đồng thời điều này cũng giúp giảm lạm phát đáng kể.

Tính thuận tiện cao

Bên cạnh đó, việc sử dụng thẻ Visa cũng có cung cấp khả năng tra cứu thông tin dịch vụ ngân hàng như SMS Banking, Internet Banking hiệu quả. Ngoài ra bạn cũng có thể dễ dàng giao dịch tại các cây ATM hỗ trợ thẻ Visa trên toàn quốc cũng như nước ngoài.

Thêm vào đó, tính năng khác mà thẻ thanh toán nội địa không có đó là tự động quy đổi ngoại tệ. Tức là bạn rút tiền tại cây ATM nước nào thì số tiền sẽ tự động đổi ra tiền của nước đó.

Dễ dàng sử dụng

Cũng như các loại thẻ tín dụng khác đang được phát hành trên thị trường, thẻ Visa cực kỳ dễ dàng khi sử dụng. Các thao tác đơn giản kể cả với dịch vụ chuyển tiền quốc tế Smartbanking.

Hơn thế nữa, hiện tại ở Việt Nam cũng như thế giới có hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán thẻ Visa. Thế nên bạn không cần lo lắng khi sử dụng thẻ ở Việt Nam cũng như quốc tế.

Đồng thời bạn cũng có thể dễ dàng mua và thanh toán các đơn hàng quốc tế chỉ trong một nốt nhạc.

Tính bảo mật, an toàn cao

Hiện tại tất cả các loại thẻ Visa thanh toán đều được trang bị chip EMV hiện đại. Nhờ đó người dùng có thể an tâm khi sử dụng thẻ. Bên cạnh đó, khi dùng thẻ bạn sẽ không cần mang theo tiền mặt thế nên hạn chế việc mất cắp. Nếu xảy ra mất thẻ thì có thể ngay lập tức vô hiệu hóa để bảo vệ tài sản.

Tính bảo mật, an toàn cao

Quản lý tài chính dễ dàng

Không chỉ vậy khi sử dụng thẻ Visa quốc tế thì có thể quản lý tài chính đơn giản hơn. Toàn bộ giao dịch đều được ghi chép lại chi tiết. Vì thế khách hàng có thể dễ dàng quản lý các khoản tài chính. Nhờ đó có thể điều chỉnh các khoản chi để tối ưu tài khoản.

Hiện tại có rất nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ làm thẻ Visa với nhiều ưu đãi đặc biệt. Tuy nhiên thẻ Visa Vietcombank vẫn được ưu tiên hơn cả. Tiếp theo đây chúng ta cùng tìm hiểu thẻ Visa Vietcombank là gì và lợi ích khi làm thẻ Visa Vietcombank.

Thẻ Visa Vietcombank là gì?

Dành cho những bạn chưa biết thẻ Visa Vietcombank là gì. Sau đây sẽ giải đáp tất tần tật cho các bạn.

Thẻ Visa Vietcombank là sản phẩm thanh toán quốc tế của ngân hàng Vietcombank được xây dựng trên nền tảng công nghệ chip EMV với độ an toàn bảo mật cao nhất hiện nay, cùng những ưu đãi đa dạng vượt trội và nhiều tiện ích hấp dẫn cho phân khúc khách hàng của Vietcombank.

Thẻ Visa Vietcombank có những loại nào?

Thẻ thanh toán quốc tế Visa Vietcombank đang được chia làm 2 loại là thẻ Debit Card và thẻ Credit Card. Còn về chi tiết đặc điểm của từng loại chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu.

Thẻ Debit Card Vietcombank

Thẻ Debit ghi nợ quốc tế của ngân hàng Vietcombank có thể sử dụng nội địa hoặc quốc tế. Hạn mức của tài khoản là số dư còn lại trong tài khoản. Nếu bạn sử dụng nhiều hơn số dư trong tài khoản thì bạn cần phải tới ngân hàng trực tiếp để nạp tiền vào tài khoản. Các hạng của thẻ Debit Card Vietcombank bao gồm thẻ Vietcombank Visa Platinum Debit, thẻ Vietcombank Connect24 Visa và thẻ Vietcombank Takashimaya Visa. Trong đó thẻ Vietcombank Connect24 Visa được sử dụng khá phổ biến.

Thẻ Debit Card Vietcombank

Dành cho ai chưa biết thẻ Vietcombank Connect24 Visa là gì thì đây là một loại thẻ Debit Card Vietcombank. Thẻ này có thời hạn sử dụng là 5 năm. Đồng thời mỗi người có thể sở hữu tối đa 3 thẻ phụ. Hơn nữa, thẻ còn có rất nhiều tiện ích khác như rút tiền lên đến 100 triệu/ngày, chuyển khoản 100 triệu/ngày,…Còn nhiều ưu đãi đặc biệt nữa các bạn sẽ được tư vấn chi tiết khi làm thẻ.

Thẻ Credit Card Vietcombank

Thẻ Credit Card Vietcombank cho phép người dùng chi tiêu trước rồi thanh toán sau. Tức là mỗi thẻ sẽ được ngân hàng cung cấp một hạn mức chi tiêu. Bạn có thể tiêu trong hạn mức này ngay khi trong tài khoản không còn tiền. Đến hạn thanh toán các bạn sẽ cần trả đầy đủ số tiền đã tiêu trong kỳ vừa qua. Tuy nhiên để mở tài khoản chủ thẻ phải làm các thủ tục tín chấp, thế chấp hoặc ký quỹ với ngân hàng. Thẻ Credit Card Vietcombank bao gồm các loại như sau: Thẻ Vietcombank Visa Platinum, thẻ Vietravel Visa, Thẻ Saigon Center - Takashimaya - Vietcombank Visa.

Thẻ Credit Card Vietcombank

Thẻ Credit Card đồng thương hiệu thì chắc hẳn các bạn đều đã biết rõ. Còn có thể nhiều bạn chưa biết thẻ Vietcombank Visa Platinum là gì. Cũng như thẻ Vietcombank Connect24 Visa thì thẻ Vietcombank Visa Platinum cũng có thời hạn sử dụng 5 năm và chủ thẻ có tối đa 3 thẻ phụ. Tuy nhiên thẻ này tối ưu hơn nhiều về dịch vụ. Cụ thể thẻ hỗ trợ rút tiền mặt lên đến 200 triệu đồng. Thẻ có khả năng chuyển tiền ATM lên đến 300 triệu đồng mỗi ngày. Việc nắm rõ thẻ Vietcombank Visa Platinum là gì sẽ hỗ trợ bạn khi sử dụng rất nhiều.

Vậy ngoài các ưu điểm đó thì khi làm thẻ Visa Vietcombank còn có lợi ích gì khác không?

Lợi ích đặc biệt khi làm thẻ Visa Vietcombank

Thẻ Vietcombank Visa cung cấp khả năng thanh toán qua rất nhiều kênh khác nhau. Bạn có thể thanh toán tại bất kỳ đơn vị hỗ trợ thẻ, có biểu tượng của Visa, qua mạng Internet hay di động.

Cụ thể đó là bạn có thể chuyển tiền và nhận tiền quốc tế rất nhanh thông qua liên ngân hàng 24/24.Đồng thời với hạn mức chi tiêu cao, bạn có thể chủ động tài chính khi làm việc.

Hơn nữa, mọi thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tổng đài Hotline 18001565 hỗ trợ 24/7.

Đó là một số lợi ích cho khách hàng khi sử dụng thẻ Visa Vietcombank. Còn bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu điều kiện và thủ tục để mở thẻ Visa tại ngân hàng Vietcombank.

Điều kiện và hồ sơ cần thiết để mở thẻ Visa tại Vietcombank

Hiện tại quy định của Vietcombank là khách hàng chỉ cần trên 15 tuổi và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật là có thể mở thẻ Visa Vietcombank. Đồng thời người nước ngoài cũng có thể mở thẻ thì phải được phép cư trú tại Việt Nam trong thời gian từ 1 năm trở lên. Còn hồ sơ cần thiết để mở thẻ Visa Vietcombank cũng cực kỳ đơn giản cụ thể.

Thẻ Credit Card Vietcombank

Với thẻ Credit Card Vietcombank thì hồ sơ cần thiết với từng đối tượng như sua

Đối với công dân Việt Nam

Với công dân Việt Nam để có thể mở thẻ Visa Vietcombank thì khách hàng cần cung cấp các loại giấy tờ sau: Bản gốc đề nghị cấp thẻ Visa kiêm hợp đồng, bản sao căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Lưu ý khách hàng cần đem bản chính để đối chứng. Tiếp đến khách hàng cần chuẩn bị giấy chứng minh năng lực tài chính. Ngoài ra khách hàng cần đem theo một số loại giấy tờ khác theo quy định của ngân hàng để tiến hành thủ tục.

Đối với công dân Việt Nam

Đối với công dân nước ngoài

Ngoài các giấy tờ kể trên, với công dân nước ngoài thì khách hàng sẽ cần bổ sung thêm một số giấy tờ như là: Bản sao giấy tờ cho phép cư trú tại Việt Nam trên 12 tháng. Khách hàng cũng cần mang bản chính để xác thực.

Đồng thời khách hàng cũng cần mang theo bản sao giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động. Hơn nữa để mở thẻ khách hàng cũng cần mang theo bản gốc xác nhận của các cơ quan công tác. Tuy nhiên 2 loại giấy tờ này chỉ áp dụng cho trường hợp phát hành thẻ không có sự đảm bảo hoặc được đảm bảo một phần.

Thẻ Debit Card Vietcombank

Còn với thẻ Debit Card Vietcombank thì bạn sẽ cần chuẩn bị các loại hồ sơ sau đây.

Đối với khách hàng chưa có tài khoản

Nếu khách hàng chưa có tài khoản thì sẽ cần chuẩn bị các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, giấy tạm trú,…Thêm vào đó cũng cần chuẩn bị thẻ khách hàng thân thiết Takashimaya và đơn đăng ký tham gia khách hàng thân thiết của Takashimaya nếu chưa đăng ký.

Đối với khách hàng đã có tài khoản

Nếu khách hàng đã có tài khoản ngân hàng Vietcombank thì việc mở thẻ Visa Vietcombank cũng trở nên đơn giản hơn. Các loại giấy tờ bên ngân hàng yêu cầu đó là giấy đề nghị phát hành thẻ kiêm hợp đồng bản chính, Các loại giấy tờ tùy thân, thẻ khách hàng thân thiết của Takashimaya hoặc đăng ký và một số giấy tờ khác theo quy định của ngân hàng Vietcombank.

Đối với khách hàng đã có tài khoản

Đó là một số giấy tờ cần thiết để mở thẻ Visa Vietcombank. Còn các bước để mở thẻ Visa tại Vietcombank sẽ theo trình tự sau đây.

Các bước mở thẻ Visa tại Vietcombank

Hiện tại để có thể mở thẻ Visa tại Vietcombank khách hàng có thể tiến hành vô cùng linh động. Bạn có thể đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng hoặc mở thẻ thông qua app Vietcombank.

Mở thẻ tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank

Để mở thẻ tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank sẽ tiến hành theo trình sự sau:

Bước 1: Khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Các bạn di chuyển đến chi nhánh gần nhất để tiến hành mở thẻ.

Bước 3: Tại chi nhánh, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn và hướng dẫn chi tiết thủ tục để mở thẻ.

Bước 4: Cuối cùng các bạn chỉ cần nhận thẻ và đổi mã pin để sử dụng.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý, các chi nhánh của ngân hàng Vietcombank chỉ làm việc giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6. Vì vậy bạn cần đến đúng giờ để làm việc được nhanh chóng nhất.

Mở thẻ Visa qua app Vietcombank

Với mong muốn cung cấp dịch vụ tiện lợi cho khách hàng, ngân hàng Vietcombank đã phát triển ứng dụng Vietcombank để hỗ trợ. Tại đây các bạn cũng có thể tiến hành mở thẻ Visa theo các bước sau.

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Vietcombank trên điện thoại.

Bước 2: Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ngân hàng.

Bước 3: Tiếp đến các bạn sẽ nhận được mã xác nhận để xác thực dịch vụ đăng ký mở thẻ Visa online.

Bước 4: Cuối cùng bạn chỉ cần đặt mã PIN để sử dụng thẻ bình thường.

Nhưng với hình thức này bạn sẽ không có thẻ ngay. Bạn có thể đăng ký nhận thẻ qua ship COD hoặc trực tiếp chi nhánh để nhận thẻ.
Trên đây Cuudulieu24h.com đã chia sẻ thẻ Vietcombank Visa là gì. Đồng thời là một số loại thẻ cũng như điều kiện và cách mở thẻ Visa tại Vietcombank & biểu phí phải đóng hàng năm. Hãy theo dõi chúng tôi ở các bài viết sau để cập nhật thêm nhiều thông tin nữa nhé.