HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

Công cụ giải mã ransomware miễn phí

Mục lục bài viết

  Chú ý! Trước khi bạn tải xuống chương trình giải mã và bắt đầu giải mã, vui lòng sao lưu dữ liệu quan trọng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ vi-rút khỏi máy tính của mình, nếu không, vi-rút sẽ tiếp tục mã hóa dữ liệu máy tính của bạn ngay cả khi bạn mở khóa tệp dữ liệu. Bất kỳ phần mm chống vi-rút đáng tin cậy đu có thể được sử dụng để diệt vi-rút.

  Các bước giải mã ransomware

  1. Chuẩn bị đĩa cứng di động để sao lưu tài liệu sau khi khôi phục dữ liệu.
  2. Tải xuống chống vi-rút chống vi-rút, khuyên dùng: Windows Defender Security (miễn phí), Kaspersky (tính phí).
  3. Đảm bảo rằng dung lượng đĩa đủ, vì tệp mp3 được mã hóa sẽ được giữ lại sau khi giải mã, do đó, ít nhất dung lượng không sử dụng tương ứng với mức sử dụng đĩa hiện tại là bắt buộc.
  4. Backup lại một bản trước khi giải mã
  Lưu ý trong quá trình giải mã dữ liệu:
  1. Nên tắt phần mm chống vi-rút trước khi giải mã để ngăn chương trình giải mã bị xoá.
  2. Không vận hành các chương trình khác trong quá trình giải mã và kiên nhẫn chờ đợi quá trình giải mã hoàn tất.
  Lưu ý sau khi giải mã dữ liệu hoàn tất:
  1. Sau khi giải mã và khôi phục dữ liệu đã hoàn thành, vui lòng kiểm tra xem các tệp quan trọng có trở lại bình thường không.
  2. Lần đầu tiên sao lưu dữ liệu vào đĩa cứng di động, bao gồm cả tệp được mã hóa, để ngăn phục hồi tệp trong tương lai nếu nó không bình thường, bạn có thể khôi phục lại.
  3. Xóa các tập tin và tài liệu được mã hóa từ máy tính của bạn.
  4. Nếu bạn không lo lắng về vi-rút, bạn có thể cài đặt lại hệ điều hành và cài đặt phần mềm chống vi-rút. Cẩn thận không mở các email hoặc trang web không xác định và các chương trình tải xuống. 

  Công cụ giả mã Ransomware miễn phí

  Tên công cụ giải mã ransomware miễn phí: (theo thứ tự bảng chữ cái)

  777 Ransom                                                                                              User Guide

  AES_NI Ransom                                                                                        User Guide

  Agent.iih Ransom                                                                                      User Guide

  Alcatraz Ransom                                                                                        User Guide

  Alpha Ransom                                                                                            User Guide

  Amnesia Ransom                                                                                       User Guide

  Amnesia2 Ransom                                                                                     User Guide

  Annabelle Ransom                                                                                     User Guide

  Aura Ransom                                                                                              User Guide

  Aurora Ransom                                                                                          User Guide

  AutoIt Ransom                                                                                           User Guide

  AutoLocky Ransom                                                                                    User Guide

  BTCWare Ransom                                                                                      User Guide

  BadBlock Ransom                                                                                      User Guide

  BarRax Ransom                                                                                          User Guide

  Bart Ransom                                                                                               User Guide

  BigBobRoss Ransom                                                                                  User Guide

  Bitcryptor Ransom                                                                                     User Guide

  CERBER V1 Ransom                                                                                  User Guide

  Chimera Ransom                                                                                        User Guide

  Coinvault Ransom                                                                                      User Guide

  Cry128 Ransom                                                                                          User Guide

  Cry9 Ransom                                                                                              User Guide

  CrySIS Ransom                                                                                           User Guide

  Cryakl Ransom                                                                                           User Guide

  Crybola Ransom                                                                                        User Guide

  Crypt888 Ransom                                                                                      User Guide

  CryptON Ransom                                                                                       User Guide

  CryptXXX V1 Ransom                                                                               User Guide

  CryptXXX V2 Ransom                                                                               User Guide

  CryptXXX V3 Ransom                                                                               User Guide

  CryptXXX V4 Ransom                                                                               User Guide

  CryptXXX V5 Ransom                                                                                User Guide

  CryptoMix Ransom                                                                                    User Guide

  Cryptokluchen Ransom                                                                            User Guide

  DXXD Ransom                                                                                            User Guide

  Damage Ransom                                                                                        User Guide

  Democry Ransom                                                                                       User Guide

  Derialock Ransom                                                                                      User Guide

  Dharma Ransom                                                                                        User Guide

  EncrypTile Ransom                                                                                    User Guide

  Everbe 1.0 Ransom                                                                                    User Guide

  FenixLocker Ransom                                                                                  User Guide

  FilesLocker v1 and v2 Ransom                                                                  User Guide

  Fury Ransom                                                                                              User Guide

  GandCrab (V1, V4 and V5 up to V5.1 versions) Ransom                         User Guide

  Globe Ransom                                                                                            User Guide

   Globe/Purge Ransom                                                                               User Guide

  Globe2 Ransom                                                                                          User Guide

  Globe3 Ransom                                                                                          User Guide

  GlobeImposter Ransom                                                                             User Guide

  Gomasom Ransom                                                                                    User Guide

  HiddenTear Ransom                                                                                  User Guide

  InsaneCrypt Ransom                                                                                  User Guide

  Jaff Ransom                                                                                                User Guide

  Jigsaw Ransom                                                                                           User Guide

  LECHIFFRE Ransom                                                                                   User Guide

  LambdaLocker Ransom                                                                             User Guide

  Lamer Ransom                                                                                           User Guide

  Lortok Ransom                                                                                           User Guide

  MacRansom Ransom                                                                                 User Guide

  Marlboro Ransom                                                                                      User Guide

  Marsjoke aka Polyglot Ransom                                                                User Guide

  Merry X-Mas Ransom                                                                                User Guide

  MirCop Ransom                                                                                         User Guide

  Nemucod Ransom                                                                                     User Guide

  NemucodAES Ransom                                                                               User Guide

  Nmoreira Ransom                                                                                      User Guide

  Noobcrypt Ransom                                                                                    User Guide

  Ozozalocker Ransom                                                                                 User Guide

  Philadelphia Ransom                                                                                 User Guide

  Pletor Ransom                                                                                            User Guide

  Popcorn Ransom                                                                                        User Guide

  Pylocky Ransom                                                                                         User Guide

  Rakhni Ransom                                                                                          User Guide

  Rannoh Ransom                                                                                        User Guide

  Rotor Ransom                                                                                            User Guide

  SNSLocker Ransom                                                                                    User Guide

  Shade Ransom                                                                                            User Guide

  Simplocker Ransom                                                                                   User Guide

  Stampado Ransom                                                                                     User Guide

  Teamxrat/Xpan Ransom                                                                            User Guide

  TeslaCrypt V1 Ransom                                                                               User Guide

  TeslaCrypt V2 Ransom                                                                               User Guide

  TeslaCrypt V3 Ransom                                                                               User Guide

  TeslaCrypt V4 Ransom                                                                               User Guide

  Thanatos Ransom                                                                                      User Guide

  Trustezeb Ransom                                                                                     User Guide

  Wildfire Ransom                                                                                        User Guide

  XData Ransom                                                                                            User Guide

  XORBAT Ransom                                                                                       User Guide

  XORIST Ransom                                                                                         User Guide