HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

Công cụ giải mã ransomware miễn phí

Chú ý! Trước khi bạn tải xuống chương trình giải mã và bắt đầu giải mã, vui lòng sao lưu dữ liệu quan trọng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ vi-rút khỏi máy tính của mình, nếu không, vi-rút sẽ tiếp tục mã hóa dữ liệu máy tính của bạn ngay cả khi bạn mở khóa tệp dữ liệu. Bất kỳ phần mm chống vi-rút đáng tin cậy đu có thể được sử dụng để diệt vi-rút.

Các bước giải mã ransomware

  1. Chuẩn bị đĩa cứng di động để sao lưu tài liệu sau khi khôi phục dữ liệu.
  2. Tải xuống chống vi-rút chống vi-rút, khuyên dùng: Windows Defender Security (miễn phí), Kaspersky (tính phí).
  3. Đảm bảo rằng dung lượng đĩa đủ, vì tệp mp3 được mã hóa sẽ được giữ lại sau khi giải mã, do đó, ít nhất dung lượng không sử dụng tương ứng với mức sử dụng đĩa hiện tại là bắt buộc.
  4. Backup lại một bản trước khi giải mã
Lưu ý trong quá trình giải mã dữ liệu:
  1. Nên tắt phần mm chống vi-rút trước khi giải mã để ngăn chương trình giải mã bị xoá.
  2. Không vận hành các chương trình khác trong quá trình giải mã và kiên nhẫn chờ đợi quá trình giải mã hoàn tất.
Lưu ý sau khi giải mã dữ liệu hoàn tất:
  1. Sau khi giải mã và khôi phục dữ liệu đã hoàn thành, vui lòng kiểm tra xem các tệp quan trọng có trở lại bình thường không.
  2. Lần đầu tiên sao lưu dữ liệu vào đĩa cứng di động, bao gồm cả tệp được mã hóa, để ngăn phục hồi tệp trong tương lai nếu nó không bình thường, bạn có thể khôi phục lại.
  3. Xóa các tập tin và tài liệu được mã hóa từ máy tính của bạn.
  4. Nếu bạn không lo lắng về vi-rút, bạn có thể cài đặt lại hệ điều hành và cài đặt phần mềm chống vi-rút. Cẩn thận không mở các email hoặc trang web không xác định và các chương trình tải xuống. 

Công cụ giả mã Ransomware miễn phí

Tên công cụ giải mã ransomware miễn phí: (theo thứ tự bảng chữ cái)

777 Ransom                                                                                              User Guide

AES_NI Ransom                                                                                        User Guide

Agent.iih Ransom                                                                                      User Guide

Alcatraz Ransom                                                                                        User Guide

Alpha Ransom                                                                                            User Guide

Amnesia Ransom                                                                                       User Guide

Amnesia2 Ransom                                                                                     User Guide

Annabelle Ransom                                                                                     User Guide

Aura Ransom                                                                                              User Guide

Aurora Ransom                                                                                          User Guide

AutoIt Ransom                                                                                           User Guide

AutoLocky Ransom                                                                                    User Guide

BTCWare Ransom                                                                                      User Guide

BadBlock Ransom                                                                                      User Guide

BarRax Ransom                                                                                          User Guide

Bart Ransom                                                                                               User Guide

BigBobRoss Ransom                                                                                  User Guide

Bitcryptor Ransom                                                                                     User Guide

CERBER V1 Ransom                                                                                  User Guide

Chimera Ransom                                                                                        User Guide

Coinvault Ransom                                                                                      User Guide

Cry128 Ransom                                                                                          User Guide

Cry9 Ransom                                                                                              User Guide

CrySIS Ransom                                                                                           User Guide

Cryakl Ransom                                                                                           User Guide

Crybola Ransom                                                                                        User Guide

Crypt888 Ransom                                                                                      User Guide

CryptON Ransom                                                                                       User Guide

CryptXXX V1 Ransom                                                                               User Guide

CryptXXX V2 Ransom                                                                               User Guide

CryptXXX V3 Ransom                                                                               User Guide

CryptXXX V4 Ransom                                                                               User Guide

CryptXXX V5 Ransom                                                                                User Guide

CryptoMix Ransom                                                                                    User Guide

Cryptokluchen Ransom                                                                            User Guide

DXXD Ransom                                                                                            User Guide

Damage Ransom                                                                                        User Guide

Democry Ransom                                                                                       User Guide

Derialock Ransom                                                                                      User Guide

Dharma Ransom                                                                                        User Guide

EncrypTile Ransom                                                                                    User Guide

Everbe 1.0 Ransom                                                                                    User Guide

FenixLocker Ransom                                                                                  User Guide

FilesLocker v1 and v2 Ransom                                                                  User Guide

Fury Ransom                                                                                              User Guide

GandCrab (V1, V4 and V5 up to V5.1 versions) Ransom                         User Guide

Globe Ransom                                                                                            User Guide

 Globe/Purge Ransom                                                                               User Guide

Globe2 Ransom                                                                                          User Guide

Globe3 Ransom                                                                                          User Guide

GlobeImposter Ransom                                                                             User Guide

Gomasom Ransom                                                                                    User Guide

HiddenTear Ransom                                                                                  User Guide

InsaneCrypt Ransom                                                                                  User Guide

Jaff Ransom                                                                                                User Guide

Jigsaw Ransom                                                                                           User Guide

LECHIFFRE Ransom                                                                                   User Guide

LambdaLocker Ransom                                                                             User Guide

Lamer Ransom                                                                                           User Guide

Lortok Ransom                                                                                           User Guide

MacRansom Ransom                                                                                 User Guide

Marlboro Ransom                                                                                      User Guide

Marsjoke aka Polyglot Ransom                                                                User Guide

Merry X-Mas Ransom                                                                                User Guide

MirCop Ransom                                                                                         User Guide

Nemucod Ransom                                                                                     User Guide

NemucodAES Ransom                                                                               User Guide

Nmoreira Ransom                                                                                      User Guide

Noobcrypt Ransom                                                                                    User Guide

Ozozalocker Ransom                                                                                 User Guide

Philadelphia Ransom                                                                                 User Guide

Pletor Ransom                                                                                            User Guide

Popcorn Ransom                                                                                        User Guide

Pylocky Ransom                                                                                         User Guide

Rakhni Ransom                                                                                          User Guide

Rannoh Ransom                                                                                        User Guide

Rotor Ransom                                                                                            User Guide

SNSLocker Ransom                                                                                    User Guide

Shade Ransom                                                                                            User Guide

Simplocker Ransom                                                                                   User Guide

Stampado Ransom                                                                                     User Guide

Teamxrat/Xpan Ransom                                                                            User Guide

TeslaCrypt V1 Ransom                                                                               User Guide

TeslaCrypt V2 Ransom                                                                               User Guide

TeslaCrypt V3 Ransom                                                                               User Guide

TeslaCrypt V4 Ransom                                                                               User Guide

Thanatos Ransom                                                                                      User Guide

Trustezeb Ransom                                                                                     User Guide

Wildfire Ransom                                                                                        User Guide

XData Ransom                                                                                            User Guide

XORBAT Ransom                                                                                       User Guide

XORIST Ransom                                                                                         User Guide