HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢCTƯ VẤN MIỄN PHÍ

DỊCH VỤ

Dịch vụ cứu Camera

 Ngày nay, do nhu cầu công việc camera an ninh được sử dụng rộng rãi. Việc mất dữ liệu là khó tránh gặp phải.Chúng tôi, cung cấp dịch vụ trên camera & đầu ghi camera

cứu dữ liệu camera
 • Đĩa cứng đầu ghi camera bị lỗi
 • Đầu ghi camera bị lỗi
 • Camera bị ghi đè
 • Mất định dạng phân vùng
 • Phục hồi do định dạng phân vùng trong Windows 
 • Phục hồi do thời gian xóa video giám sát hoạt động sai
 • Phục hồi do khởi tạo đĩa cứng trên thiết bị DVR
 • Phục hồi do hư hỏng do chỉ mục, không thể lập chỉ mục ghi video
Hỗ trợ phục hồi dữ liệu camera
 • DHFS (DAHUA DVR), RSFS (rayharp), WFS {WFS 0.1 / WFS 0.2 / WFS 0.3 / WFS0.4}
 • hikvision, ZHILING, FS3.2, KSF, JF, Keeper, MCG, VVF, HYAV, Avtech, kouoer, Hisome, IFV
 • D-max, Eagle, HBGK, BL_WAPE, Jovision, Juanvison, Tiandy, TianMin, TDFS, ZENO, IDIS, Jemsay,
 • icatch, iVenaydr, STREAMING, SWANN, TP-Link, Zhongl_dun, ZView, BlueSky, KSF_Dc, Uware, FHDRH
 • Acegear, Common, Novus, Tango, JVS_SV7, Uware8K, Lorex, QVFS, v.v.

Nhiều khách hàng được chúng tôi giúp đỡ để cứu lại toàn bộ dữ liệu. Việc camera an ninh là rất khó khăn. Nên chi phí tham khảo chúng tôi ước tính dựa vào dung lượng thực của đĩa cứng đang sử dụng. 
Đây là trường hợp của 1 khách hàng của chúng tôi đĩa cứng Seagate 1TB (sử dụng đầu ghi Questek) bị đầu ghi camera định dạng mới lại phân vùng. Chúng tôi đã giao toàn bộ dữ liệu 1 ngày làm việc. Bạn có thể đọc thêm thông tin tại bài viết : cứu dữ liệu Ổ CỨNG hcm
cuu du lieu camera